Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

Nazwa firmyy

Słowniczek terninów fotograficznych

Aberacja chromatyczna - wada obiektywu polegająca na rozszczepieniem światła, w wyniku czego powstają barwne obwódki, między innymi wokół kontrastowych obiektów.
Aberacja sferyczna - wada obiektywu wynikająca z rożnego kąta załamania się promieni w poszczególnych soczewkach obiektywu. Wada objawia się spadkiem ostrości.
Achromat - układ optyczny niwelujący aberację chromatyczną.
AF - autofokus - system automatycznego nastawiania ostrości.
APO - apochromatic - symbol oznaczający obiektywy wyposażone w szkła o niskiej dyspersji, układ apochromatyczny niweluje wady obiektywu m.in. aberację chromatyczną.
APS - system formatów elementów światłoczułych (Advanced Photo System). W chwili obecnej występują trzy formaty: APS-c (wymiary klatki wynoszą 25,1 x 16,7 mm), APS-H (30,2 x 16,7 mm ) oraz APS-P wersja panoramiczna o wymiarach klatki 30,2 x 9,5 mm.
ASA - ( American Standard Association) system określający czułość kliszy fotograficznej podobnie jak dzisiaj w aparatach cyfrowych system ISO.
Balans bieli (WB) - system korekty koloru ze względu na różnorodność Ÿródła światła. Wyróżniamy manualny tryb WB oraz automatyczny AWB.
CCD - rodzaj matrycy światłoczułej (Charge Coupled Device)-element na który rzucany jest obraz a następnie przetwarzany na sygnał cyfrowy.
Dystorsja - wada obiektywu objawiająca się zdeformowaniem linii pionowych bądŸ poziomych uwydatniająca się w miarę oddalania od centrum kadru.
EXIF - zapisane w pliku zdjęciowym informacje na temat ekspozycji zdjęcia, autorze, sprzęcie.
Migawka - kurtyna zasłaniająca dostęp światła do matrycy. Otwierana tylko na czas wykonywania zdjęcia.
Ogniskowa - odległość wyrażana w mm pomiędzy ogniskiem obiektywu a miejscem w którym światło rzuca ostry obraz.
Piksel - najmniejszy punkt obrazu cyfrowego.
Przysłona - system listków w obiektywie regulujący dopływ światła wpadającego przez obiektyw.
RAW - tryb zapisu obrazu tzw. negatyw cyfrowy zawierający wszystkie informacje zczytane bezpośrednio z matrycy.
Zoom - możliwość regulacji ogniskowej w obiektywie.

REKLAMA

Menu